KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE

Benigna Jaskulska

Benigna Jaskulskaśpiewaczka, pedagog. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu, studiów podyplomowych w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu.

Występuje jako solistka w formach wokalno-instrumentalnych oraz prezentując recitale arii operowych i pieśni. Jest wykładowcą kursów emisji głosu oraz jurorem w konkursach wokalnych i chóralnych. Prowadzi klasę śpiewu solowego i emisji głosu w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu. Ponadto kształci słuchaczy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W latach 1988-2012 związana z Chórem Dziewczęcym SKOWRONKI przy Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Jej praca nad techniką wokalną chórzystek zaowocowała kilkunastoma nagrodami otrzymanymi przez zespół podczas polskich i międzynarodowych festiwali i konkursów chóralnych.

Od września 2012 roku jest kierownikiem artystycznym  Chóru „ProVobis”, prowadzi w nim także kształcenie wokalne.

Zajęcia z emisji głosu odbywają się zarówno w trybie zajęć indywidualnych, jak i zbiorowych.

Komentarze są wyłączone.