Koncert w ramach V Poznańskiego Kolędowania | 26 grudnia 2012r.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, przy ul. Franciszkańskiej, odbył się jeden z koncertów otwierających V cykl Poznańskiego Kolędowania. W tym roku zaszczyt ten przypadł w udziale naszemu Chórowi, z czego jesteśmy bardzo dumni i za co jesteśmy wdzięczni organizatorom.

Przy pełnym kościele Chór zaprezentował się w repertuarze bożonarodzeniowym, po kolei wykonując:

  • WESOŁĄ NOWINĘ, BRACIA SŁUCHAJCIE w opracowaniu Andrzeja Bielerzewskiego,
  • BOŻEGO NARODZENIA – parafraza łącińskiej kolędy In natali Domini, wg Kancjonału Staniąteckiego z 1586r.,
  • GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI, tradycyjna kolęda z XIXw. w opracowaniu Marcina Łukasza Mazura,
  • JEZUSA NARODZONEGO WSZYSCY WITAJMY,
  • ANJELI W NIEBIE ŚPIEWAJĄ nieznanego kompozytora z Kancjonału Staniąteckiego,
  • SŁYSZĘ Z NIEBA MUZYKĘ w opracowaniu Andrzeja Bielerzewskiego,

  • W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA – kompozycja Feliksa Szumlańskiego w XVII-wiecznego tekstu nieznanego autora w opracowaniu Marcina Łukasza Mazura,

  • WESOŁY NAM, WESOŁY NAM TEN-TO DZIEŃ PAN SPRAWIŁ nieznanego kompozytora z Kancjonału Staniąteckiego,
  • THE ANGEL GABRIEL w opracowaniu Andrzeja Bielerzewskiego,
  • BÓG SIĘ RODZI, słowa: Franciszek Karpiński do melodii nieznanego kompozytora w opracowaniu Włodzimierza Sołtysika.

koncert zamykało wspólne z zebranymi w kościele słuchaczami wykonanie jednej z piękniejszych polskich kolęd, powstałej na przełomie XVIII i XIX wieku WŚRÓD NOCNEJ CISZY.

Każda z wykonanych kolęd z osobna, jak i cały koncert zostały nagrodzone gromkimi brawami, a po koncercie chórzystki usłyszały wiele ciepłych i życzliwych słów od postronnych słuchaczy.

Dodaj komentarz